1. Nhấp chuột vẽ vùng muốn đổ màu
  • Vùng chọn {{region.Index + 1}}
{{color}}
Tìm màu
Để tìm 1 màu nào đó, bạn gõ hết hoặc 1 phần tên hoặc mã của màu cần tìm vào mục "Tìm màu" dưới đây.
Tên màu: {{color.ColorName}}
Mã màu chuẩn: {{color.ColorCode}}
Bảng màu: {{color.ColorsTableName}}
Gợi ý màu
Thay đổi sắc độ màu sơn